SẢN PHẨM CAO SU

thông tin liên hệ
Mr. Xuân Tuấn
- 0978.181.543

Ms Bích Ngọc
- 0937 586 500

TRỤC CAO SU

Trục cao su
Trục cao su
Trục cao su
Trục cao su
Trục cao su
Trục cao su

TẤM CAO SU

Thanh PU gạt mực
Thanh PU gạt mực
Tấm cao su 7 ly 2 lớp
Tấm cao su 7 ly 2 lớp
Tấm Cao Su 5 ly
Tấm Cao Su 5 ly

CHI TIẾT CAO SU

Chi tiết cao su kỹ thuật
Chi tiết cao su kỹ thuật
Chi tiết cao su kỹ thuật
Chi tiết cao su kỹ thuật
Chi tiết cao su kỹ thuật
Chi tiết cao su kỹ thuật

CHẾ BẢN IN CAO SU

Bao Dolomite
Bao Dolomite
Calci 100
Calci 100
Bao Glutinous Rice AAA
Bao Glutinous Rice AAA