SẢN PHẨM CAO SU

thông tin liên hệ
Mr. Xuân Tuấn
- 0978.181.543

Ms Bích Ngọc
- 0937 586 500

TẤM CAO SU

Tấm Cao Su 5 ly
Tấm Cao Su 5 ly
Thanh PU gạt mực
Thanh PU gạt mực
Tấm cao su 7 ly 2 lớp
Tấm cao su 7 ly 2 lớp